Από 272€

τιμές με ΦΠΑ

232 €
Ν.545.2Τ

Σχέδιο εντοιχισμού

Super Bowl 2½C

• Ένθετος, inox, 100x50cm.
• Για έπιπλο 100cm.
• Γούρνες (cm): 34x40x19 & 18,5x28x13.
• Με οπή μπαταρίας.
• Σετ σωληνών σύνδεσης και σιφώνι.
• Λείο.

Άλλα Μοντέλα

Super Bowl 1 ¾C

Super Bowl 1 ¾C

Super Bowl 1 ¾C “Plus”

E/60 2C CG

Super Bowl 2C

Super Bowl 2C

Super Bowl 2C

Super Bowl 2C

Super Bowl 2C “Plus”

Super Bowl 2C “Plus”

Super Bowl 86 2C “max”

Super Bowl 86 2C “max”

Super Bowl 86 2C “max”

Super Bowl 86 2C “max”

Cube 90

Expression 80 2C

Expression 86 2C “max”

Jucar 2C

Jucar 2C

Stylo 2C

Stylo 2C

Duero 1¾C

E 60 2C

Universo 79 2C

Universo 79 2C

E 50 2C

DR-80 2C

DR-80 2C

Super Bowl 1C 1E

Super Bowl 1C 1E

Cuadro 45 B-CN 1C 1E

Cuadro 45 B-CN 1C 1E

Super Bowl 1C 1E “max”

Super Bowl 1C 1E “max”

Super Bowl 1C 1E “max”

Super Bowl 1C 1E “max”

Pento “Basic”

Pento “Basic”

Frame 1C 1E Plus

Frame 1C 1E Plus

Pento “High”

Pento “High”

Expression 86 1C 1E “max”

Glass 50 B

Linea 45 B

Stylo 83 1C 1Ε

Stylo 83 1C 1Ε

Zeno 45 B

Zeno 45 B

Stylo 86 1C 1Ε

Ε 60 1C 1E

Universo 79 1C 1E

Universo 79 1C 1E

Universo 79 1C 1E

Universo 79 1C 1E

Ε 50 1C 1E

DR-80 1C 1Ε

DR-80 1C 1Ε

DR-77 1C 1Ε

Frame 1 ½C ½E Plus

Frame 1 ½C ½E Plus

Linea 60 B

Expression 1½C 1E

Cuadro 60 B-CN 1½C 1E

Cuadro 60 B-CN 1½C 1E

Cuadro Ε-CΝ 1½C ½E

Cuadro Ε-CΝ 1½C ½E

Zeno 60 B

Zeno 60 B

Super Bowl 1½C 1Ε

Universo 100 1½C 1E

Super Bowl 2C 1Ε

Super Bowl 2C 1Ε

Super Bowl 2C 1Ε

Super Bowl 2C 1Ε

Frame 2C ½ E

Frame 2C ½ E

Super Bowl 2C 1E “max”

Super Bowl 2C 1E “max”

Super Bowl 2C 1E “max”

Super Bowl 2C 1E “max”

Εurora ΕUP 80

Cuadro 2C 1E

Cuadro 2C 1E

Εurora ΕUP 80

Expression 2C 1E

Stylo 116 2C 1Ε

Universo 116 2C 1E

Universo 116 2C 1E

Ε 60 2C 1Ε

Super Bowl 2½C 1Ε

Super Bowl 2½C

Frame 1C Plus

Cube 60

Linea 45 S

Βig Bowl 80 1C

Big Bowl 86 1C “Plus”

Super Bowl 1C ½Ε

Super Bowl 1C ½Ε

Stylo 1C

Stylo 1C

Super Bowl 1½C

Ε 60 1C

Εbro 1C

Ε 50 1C

Centroval

Centroval

ERC